Newsletter TOPTEL Sp. z o.o.

Podaj swój adres i zaznacz grupy do których chcesz się zapisać:

 

Przed zapisaniem zapoznaj się z regulaminem regulamin. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.

Before signing up, read the terms and conditions Terms of use. You have the right to access and correct this data.

* E-mail
* ZaznaczNazwa i opis grupy
Newsletter PL
Dostawy, nowości, promocje
Newsletter ENG
New deliveries, promotions, news
  
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami w celu otrzymywania informacji handlowych, wysyłanych przez Toptel Sp. z o.o. 31-221 Kraków, ul. Białoprądnicka 15A, NIP: 945-19-81-163.
I agree to the processing of my personal data in accordance with the Act of August 29, 1997 (Journal of Laws 1997 No. 133, item 883), as amended to receive commercial information sent by Toptel Sp. z o.o. 31-221 Kraków, ul. Białoprądnicka 15A, NIP: 945-19-81-163.
*Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Toptel Sp. z o.o. 31-221 Kraków, ul. Białoprądnicka 15A, NIP: 945-19-81-163.
I agree to receive commercial information by e-mail in accordance with the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002 No. 144, item 1204, as amended) to the above-mentioned e-mail address sent by Toptel sp. z o.o. 31-221 Kraków, ul. Białoprądnicka 15A, NIP: 945-19-81-163.
*Akceptuję regulamin serwisu.
I accept the terms of use.
 

* należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką

 
 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Toptel.pl - Kontakt